Na poziomie nieświadomości

Co jest bardziej skuteczne? Oddziaływanie na poziomie świadomości czy nieświadomości? Zgodnie z wynikami wielu badań, jeżeli wpłyniemy na kogoś na poziomie nieświadomym, to mamy o wiele większe szanse na to, że postąpi on zgodnie z naszą wolą niż wówczas, kiedy zgadza się on z nami świadomie. Dlatego też istnieją tak zwane reklamy podprogowe, które działają raczej na podświadomość konsumenta a nie na jego świadomość. Specjaliści nie chcą, by dana osoba analizowała wszystkie za i przeciw – oni chcą, by ktoś po prostu chciał mieć tak dany produkt, że po prostu go kupi bez względu na wszystko. Działanie to jest ukryte i bardzo zdradliwe – nikomu się to nie podoba. Podczas takiej reklamy nasz umysł jest w stanie zarejestrować pewne informacje, jednakże my sami nie mamy w ogóle świadomości tego, że coś takiego spostrzegliśmy. Bodźce wykorzystywane w tego rodzaju reklamie mogą być wzrokowe albo słuchowe. Jednocześnie są one bardzo krótkie. Właśnie dlatego nasz mózg tylko teoretycznie wcale ich nie odbiera, natomiast na poziomie podświadomym coś się w nas zmienia. Czasem bodziec podprogowy to nie ten, który jest krótki, ale ten, który jest słabszy, działający pod przykrywką o wiele silniejszego. Za każdym razem bodziec nieświadomy jest zbyt słaby, byśmy mogli go odebrać i racjonalnie ocenić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.